Πρόσκληση ενδιαφέροντος για την απευθείας ανάθεση υπηρεσίας συντήρησης αρδευτικού συστήματος γηπέδου Κατούνας

Κατεβάστε την σχετική πρόσκληση