Πρόσκληση ενδιαφέροντος για την απευθείας ανάθεση προμήθειας υλικών συντήρησης κεραμοσκεπών ΔΕ Ανακτορίου

Κατεβάστε την σχετική πρόσκληση