Πρόσκληση ενδιαφέροντος για την απευθείας ανάθεση υπηρεσίας σύνταξης και τήρησης φακέλων προσωπικού για υποβολή αυτών στο υπηρεσιακό συμβούλιο

Κατεβάστε τη σχετική απόφαση