Πρόσκληση ενδιαφέροντος για την απευθείας ανάθεση υπηρεσίας κατασκευής μεταλλικής βάσης αποχωρητηρίων γηπέδου Μοναστηρακίου

Κατεβάστε την σχετική πρόσκληση