Πρόσκληση ενδιαφέροντος για την απευθείας ανάθεση προμήθειας προμήθειας μεταλλείων για την διοργάνωση τριήμερου εκδηλώσεων στο Δρυμό

Κατεβάστε την σχετική πρόσκληση