Πρόσκληση ενδιαφέροντος για την απευθείας ανάθεση υπηρεσίας ηχητικής φωτιστικής κάλυψης για την διοργάνωση εκδήλωσης μουσικής Βαρκαρόλας Παλαίρου

Κατεβάστε την σχετική πρόσκληση