Πρόσκληση ενδιαφέροντος για την απευθείας ανάθεση υπηρεσίας διανυκτέρευσης καλλιτεχνικής ομάδας για την διοργάνωση εκδήλωσης μουσικής Βαρκαρόλας Παλαίρου

Κατεβάστε την σχετική πρόσκληση