Πρόσκληση ενδιαφέροντος για την απευθείας ανάθεση υπηρεσίας καλλιτεχνικής ερμηνείας για την διοργάνωση εκδήλωσης μουσικής Βαρκαρόλας Παλαίρου

Κατεβάστε την σχετική πρόσκληση