Πρόσκληση ενδιαφέροντος για την απευθείας ανάθεση προμήθειας γεύματος καλλιτεχνικής ομάδας για την διοργάνωση εκδήλωσης μουσικής Βαρκαρόλας Παλαίρου

Κατεβάστε την σχετική πρόσκληση