Πρόσκληση ενδιαφέροντος για την απευθείας ανάθεση υπηρεσίας καλλιτεχνικής ερμηνείας για την διοργάνωση μουσικής βαρκαρόλας στη Βόνιτσα

Κατεβάστε την σχετική πρόσκληση