Πρόσκληση ενδιαφέροντος για την απευθείας ανάθεση προμήθειας ειδών στολισμού για την διοργάνωση μουσικής βαρκαρόλας στη Βόνιτσα

Κατεβάστε την σχετική πρόσκληση