Πρόσκληση ενδιαφέροντος για την απευθείας ανάθεση υπηρεσίας διανυκτέρευσης καλλιτεχνικής ομάδας για την διοργάνωση μουσικής βαρκαρόλας στη Βόνιτσα

Κατεβάστε την σχετική πρόσκληση