Πρόσκληση ενδιαφέροντος για την απευθείας ανάθεση προμήθειας γεύματος χορευτικών τμημάτων για την διοργάνωση 1ης χορευτικής συνάντησης στα Παλιάμπελα

Κατεβάστε την σχετική πρόσκληση