Πρόσκληση ενδιαφέροντος για την απευθείας ανάθεση υπηρεσίας ηχητικής κάλυψης για την διοργάνωση μουσικής βραδιάς στην Κονοπίνα

Κατεβάστε την σχετική πρόσκληση