Πρόσκληση ενδιαφέροντος για την απευθείας ανάθεση υπηρεσίας ηχητικής – φωτιστικής κάλυψης για την διοργάνωση συναυλίας με τον Κώστα Μυλώση

Κατεβάστε την σχετική πρόσκληση