Πρόσκληση ενδιαφέροντος για την απευθείας ανάθεση προμήθειας γεύματος καλλιτεχνικής ομάδας για την διοργάνωση συναυλίας με τον Κώστα Μυλώση

Κατεβάστε την σχετική πρόσκληση