Πρόσκληση ενδιαφέροντος για την απευθείας ανάθεση υπηρεσίας καλλιτεχνικής ερμηνείας για την διοργάνωση συναυλίας με τον Κώστα Μυλώση

Κατεβάστε την σχετική πρόσκληση