Πρόσκληση ενδιαφέροντος για την απευθείας ανάθεση υπηρεσίας διανυκτέρευσης καλλιτεχνικής ομάδας για την διοργάνωση συναυλίας με τον Κώστα Μυλώση

Κατεβάστε την σχετική πρόσκληση