Πρόσκληση ενδιαφέροντος για την απευθείας ανάθεση υπηρεσίας συντήρησης και επισκευής μηχανημάτων κοπής χόρτου γηπέδων Κατούνας Παλιαμπέλων

Κατεβάστε την σχετική πρόσκληση