Πρόσκληση ενδιαφέροντος για την απευθείας ανάθεση προμήθειας γυψοσανίδων και ειδών ξυλείας για 2 πόρτες για συντήρηση αποδυτηρίων γηπέδων ΔΕ Παλαίρου

Κατεβάστε την σχετική πρόσκληση