Πρόσκληση ενδιαφέροντος για την απευθείας ανάθεση υπηρεσίας υδραυλικής εγκατάστασης για συντήρηση αποδυτηρίων γηπέδων ΔΕ Παλαίρου

Κατεβάστε την σχετική πρόσκληση