Πρόσκληση ενδιαφέροντος για την απευθείας ανάθεση υπηρεσίας επίστρωσης δαπέδου για συντήρηση αποδυτηρίων γηπέδων ΔΕ Παλαίρου

Κατεβάστε την σχετική πρόσκληση