Πρόσκληση ενδιαφέροντος για την απευθείας ανάθεση προμήθειας αναψυκτικών για την διοργάνωση πολιτιστικής εκδήλωσης στην Πλαγιά

Κατεβάστε την σχετική πρόσκληση

"Πρόσκληση ενδιαφέροντος για την απευθείας ανάθεση προμήθειας αναψυκτικών για την διοργάνωση πολιτιστικής εκδήλωσης στην Πλαγιά"

Πρόσκληση ενδιαφέροντος για την απευθείας ανάθεση υπηρεσίας δημοσιεύσεων αποφάσεων, δράσεων, προκηρύξεων

Κατεβάστε την σχετική πρόσκληση

"Πρόσκληση ενδιαφέροντος για την απευθείας ανάθεση υπηρεσίας δημοσιεύσεων αποφάσεων, δράσεων, προκηρύξεων"

Πρόσκληση ενδιαφέροντος για την απευθείας ανάθεση υπηρεσίας κατασκευής υδραυλικής εγκατάστασης αποχωρητηρίων γηπέδου Μοναστηρακίου

Κατεβάστε την σχετική πρόσκληση

"Πρόσκληση ενδιαφέροντος για την απευθείας ανάθεση υπηρεσίας κατασκευής υδραυλικής εγκατάστασης αποχωρητηρίων γηπέδου Μοναστηρακίου"

Πρόσκληση ενδιαφέροντος για την απευθείας ανάθεση υπηρεσίας κατασκευής μεταλλικής βάσης αποχωρητηρίων γηπέδου Μοναστηρακίου

Κατεβάστε την σχετική πρόσκληση

"Πρόσκληση ενδιαφέροντος για την απευθείας ανάθεση υπηρεσίας κατασκευής μεταλλικής βάσης αποχωρητηρίων γηπέδου Μοναστηρακίου"

Πρόσκληση ενδιαφέροντος για την απευθείας ανάθεση υπηρεσίας αντικατάστασης οροφής διαχωριστικού τοίχου και δαπέδου αποχωρητηρίων γηπέδου Μοναστηρακίου

Κατεβάστε την σχετική πρόσκληση

"Πρόσκληση ενδιαφέροντος για την απευθείας ανάθεση υπηρεσίας αντικατάστασης οροφής διαχωριστικού τοίχου και δαπέδου αποχωρητηρίων γηπέδου Μοναστηρακίου"

Πρόσκληση ενδιαφέροντος για την απευθείας ανάθεση προμήθειας χορτοκοπτικών μηχανημάτων

Κατεβάστε την σχετική πρόσκληση

"Πρόσκληση ενδιαφέροντος για την απευθείας ανάθεση προμήθειας χορτοκοπτικών μηχανημάτων"

Πρόσκληση ενδιαφέροντος για την απευθείας ανάθεση υπηρεσίας σύνταξης και τήρησης φακέλων προσωπικού για υποβολή αυτών στο υπηρεσιακό συμβούλιο

Κατεβάστε τη σχετική απόφαση

"Πρόσκληση ενδιαφέροντος για την απευθείας ανάθεση υπηρεσίας σύνταξης και τήρησης φακέλων προσωπικού για υποβολή αυτών στο υπηρεσιακό συμβούλιο"

Πρόσκληση ενδιαφέροντος για την απευθείας ανάθεση προμήθειας πλαστικών καρεκλών χωρίς μπράτσο

Κατεβάστε την σχετική πρόσκληση

"Πρόσκληση ενδιαφέροντος για την απευθείας ανάθεση προμήθειας πλαστικών καρεκλών χωρίς μπράτσο"

Πρόσκληση ενδιαφέροντος για την απευθείας ανάθεση προμήθειας καθισμάτων για εξέδρες γηπέδων Δήμου Ακτίου Βόνιτσας

Κατεβάστε την σχετική πρόσκληση

"Πρόσκληση ενδιαφέροντος για την απευθείας ανάθεση προμήθειας καθισμάτων για εξέδρες γηπέδων Δήμου Ακτίου Βόνιτσας"

Πρόσκληση ενδιαφέροντος για την απευθείας ανάθεση προμήθειας ετήσιου περιοδικού “Παράθυρο στην εκπαίδευση του παιδιού”

Κατεβάστε την σχετική πρόσκληση

"Πρόσκληση ενδιαφέροντος για την απευθείας ανάθεση προμήθειας ετήσιου περιοδικού “Παράθυρο στην εκπαίδευση του παιδιού”"