Πρόσκληση ενδιαφέροντος για την απευθείας ανάθεση προμήθειας πετρελαίου θέρμανσης ΔΕ Ανακτορίου

Κατεβάστε την σχετική πρόσκληση

"Πρόσκληση ενδιαφέροντος για την απευθείας ανάθεση προμήθειας πετρελαίου θέρμανσης ΔΕ Ανακτορίου"

Πρόσκληση ενδιαφέροντος για την απευθείας ανάθεση προμήθειας πετρελαίου θέρμανσης ΔΕ Ανακτορίου

Κατεβάστε την σχετική πρόσκληση

"Πρόσκληση ενδιαφέροντος για την απευθείας ανάθεση προμήθειας πετρελαίου θέρμανσης ΔΕ Ανακτορίου"

Πρόσκληση ενδιαφέροντος για την απευθείας ανάθεση υπηρεσίας συντήρησης και καθαρισμού αυλείου χώρου ΔΠΣ Βόνιτσας

Κατεβάστε την σχετική πρόσκληση

"Πρόσκληση ενδιαφέροντος για την απευθείας ανάθεση υπηρεσίας συντήρησης και καθαρισμού αυλείου χώρου ΔΠΣ Βόνιτσας"

Πρόσκληση ενδιαφέροντος για την απευθείας ανάθεση προμήθειας μεταλλικών πορτών

Κατεβάστε την σχετική απόφαση

"Πρόσκληση ενδιαφέροντος για την απευθείας ανάθεση προμήθειας μεταλλικών πορτών"

Πρόσκληση ενδιαφέροντος για την απευθείας ανάθεση προμήθειας υδρορροών

Κατεβάστε την σχετική πρόσκληση

"Πρόσκληση ενδιαφέροντος για την απευθείας ανάθεση προμήθειας υδρορροών"

Πρόσκληση ενδιαφέροντος για την απευθείας ανάθεση συντήρησης και επισκευής περιφράξεων γηπέδων ΔΕ Ανακτορίου

Κατεβάστε την σχετική πρόσκληση

"Πρόσκληση ενδιαφέροντος για την απευθείας ανάθεση συντήρησης και επισκευής περιφράξεων γηπέδων ΔΕ Ανακτορίου"

Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος για απευθείας ανάθεση υπηρεσίας παιδιάτρου για τα νήπια των Βρεφονηπιακών σταθμών για το Κέντρο Κοινωνικής Μέριμνας και Ανάπτυξης Δήμου Ακτίου Βόνιτσας

Κατεβάστε την σχετική πρόσκληση

"Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος για απευθείας ανάθεση υπηρεσίας παιδιάτρου για τα νήπια των Βρεφονηπιακών σταθμών για το Κέντρο Κοινωνικής Μέριμνας και Ανάπτυξης Δήμου Ακτίου Βόνιτσας"

Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος για απευθείας ανάθεση προμήθειας απολυμαντικών, γαντιών, μασκών και υπερύθρων θερμόμετρων για το Κέντρο Κοινωνικής Μέριμνας και Ανάπτυξης Δήμου Ακτίου Βόνιτσας

Κατεβάστε την σχετική απόφαση

"Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος για απευθείας ανάθεση προμήθειας απολυμαντικών, γαντιών, μασκών και υπερύθρων θερμόμετρων για το Κέντρο Κοινωνικής Μέριμνας και Ανάπτυξης Δήμου Ακτίου Βόνιτσας"

Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος για απευθείας ανάθεση υπηρεσίας μικροβιοκτονίας, απολύμανσης για SARS-COVID-19 (παιδικοί σταθμοί, αποδυτήρια γηπέδων, ΔΑΚ, ΚΑΠΗ, ΛΑΙΣ) για το Κέντρο Κοινωνικής Μέριμνας και Ανάπτυξης Δήμου Ακτίου Βόνιτσας

Κατεβάστε την σχετική πρόσκληση

"Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος για απευθείας ανάθεση υπηρεσίας μικροβιοκτονίας, απολύμανσης για SARS-COVID-19 (παιδικοί σταθμοί, αποδυτήρια γηπέδων, ΔΑΚ, ΚΑΠΗ, ΛΑΙΣ) για το Κέντρο Κοινωνικής Μέριμνας και Ανάπτυξης Δήμου Ακτίου Βόνιτσας"

Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος για απευθείας ανάθεση προμήθειας τόνερ και αναλωσίμων εκτυπωτών

Κατεβάστε την σχετική πρόσκληση

"Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος για απευθείας ανάθεση προμήθειας τόνερ και αναλωσίμων εκτυπωτών"