Πρόσκληση ενδιαφέροντος για την απευθείας ανάθεση προμήθειας γυψοσανίδων και ειδών ξυλείας για 2 πόρτες για συντήρηση αποδυτηρίων γηπέδων ΔΕ Παλαίρου

Κατεβάστε την σχετική πρόσκληση

"Πρόσκληση ενδιαφέροντος για την απευθείας ανάθεση προμήθειας γυψοσανίδων και ειδών ξυλείας για 2 πόρτες για συντήρηση αποδυτηρίων γηπέδων ΔΕ Παλαίρου"

Πρόσκληση ενδιαφέροντος για την απευθείας ανάθεση προμήθειας λοιπών υλικών (υδραυλικών ειδών, πλακιδίων, κόλλες, τσιμέντα) για συντήρηση αποδυτηρίων γηπέδων ΔΕ Παλαίρου

Κατεβάστε την σχετική πρόσκληση

"Πρόσκληση ενδιαφέροντος για την απευθείας ανάθεση προμήθειας λοιπών υλικών (υδραυλικών ειδών, πλακιδίων, κόλλες, τσιμέντα) για συντήρηση αποδυτηρίων γηπέδων ΔΕ Παλαίρου"

Πρόσκληση ενδιαφέροντος για την απευθείας ανάθεση προμήθειας εποπτικών μέσων για ΔΠΣ Βόνιτσας – Παλαίρου – Αγίου Νικολάου

Κατεβάστε την σχετική πρόσκληση

"Πρόσκληση ενδιαφέροντος για την απευθείας ανάθεση προμήθειας εποπτικών μέσων για ΔΠΣ Βόνιτσας – Παλαίρου – Αγίου Νικολάου"

Πρόσκληση ενδιαφέροντος για την απευθείας ανάθεση προμήθειας εποπτικών μέσων για ΔΠΣ Κατούνας Μοναστηρακίου

Κατεβάστε την σχετική πρόσκληση

"Πρόσκληση ενδιαφέροντος για την απευθείας ανάθεση προμήθειας εποπτικών μέσων για ΔΠΣ Κατούνας Μοναστηρακίου"

Πρόσκληση ενδιαφέροντος για την απευθείας ανάθεση προμήθειας υδραυλικών ειδών

Κατεβάστε την σχετική πρόσκληση

"Πρόσκληση ενδιαφέροντος για την απευθείας ανάθεση προμήθειας υδραυλικών ειδών"

Πρόσκληση ενδιαφέροντος για την απευθείας ανάθεση προμήθειας δημοσιογραφικού μπούθ για το γήπεδο Μοναστηρακίου

Κατεβάστε την σχετική πρόσκληση

"Πρόσκληση ενδιαφέροντος για την απευθείας ανάθεση προμήθειας δημοσιογραφικού μπούθ για το γήπεδο Μοναστηρακίου"

Πρόσκληση ενδιαφέροντος για την απευθείας ανάθεση υπηρεσίας τοποθέτησης πυράντοχων γυψοσανίδων ΔΠΣ Αγίου Νικολάου

Κατεβάστε την σχετική πρόσκληση

"Πρόσκληση ενδιαφέροντος για την απευθείας ανάθεση υπηρεσίας τοποθέτησης πυράντοχων γυψοσανίδων ΔΠΣ Αγίου Νικολάου"

Πρόσκληση ενδιαφέροντος για την απευθείας ανάθεση προμήθειας αθλητικού υλικού

Κατεβάστε την σχετική πρόσκληση

"Πρόσκληση ενδιαφέροντος για την απευθείας ανάθεση προμήθειας αθλητικού υλικού"

Πρόσκληση ενδιαφέροντος για την απευθείας ανάθεση υπηρεσίας συντήρησης και επισκευής μηχανημάτων κοπής χόρτου γηπέδων Βόνιτσας Μοναστηρακίου

Κατεβάστε την σχετική πρόσκληση

"Πρόσκληση ενδιαφέροντος για την απευθείας ανάθεση υπηρεσίας συντήρησης και επισκευής μηχανημάτων κοπής χόρτου γηπέδων Βόνιτσας Μοναστηρακίου"

Πρόσκληση ενδιαφέροντος για την απευθείας ανάθεση υπηρεσίας συντήρησης και επισκευής μηχανημάτων κοπής χόρτου γηπέδων Κατούνας Παλιαμπέλων

Κατεβάστε την σχετική πρόσκληση

"Πρόσκληση ενδιαφέροντος για την απευθείας ανάθεση υπηρεσίας συντήρησης και επισκευής μηχανημάτων κοπής χόρτου γηπέδων Κατούνας Παλιαμπέλων"