Δομές Κέντρου

Παιδική Μέριμνα

Στο Δήμο λειτουργούν 1 Βρεφονηπιακός Σταθμός και 8 Παιδικοί Σταθμοί.

ΚΑΠΗ

Στο Δήμο λειτουργούν 2 δομές ΚΑΠΗ