Κέντρο Κοινωνικής Μέριμνας και Ανάπτυξης Δήμου Ακτίου Βόνιτσας

 

 

Το Κέντρο Κοινωνικής Μέριμνας και Ανάπτυξης Δήμου Ακτίου Βόνιτσας είναι Νομικό Πρόσωπο Δημοσίου Δικαίου και απαρτίζεται από επταμελές Διοικητικό Συμβούλιο

 

 

ΠΑΝΤΕΛΗΣ ΑΠΟΣΤΟΛΑΚΗΣ

ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΟ ΠΡΟΕΔΡΟΥ

 

Παντελής Αποστολάκης – Πρόεδρος

Ξενοφώντας Καούρας – Αντιπρόεδρος

Προδρομίτης Σωτήριος – Μέλος

Τζεφριός Λεωνίδας – Μέλος

Τσιλιγιάννης Γεώργιος – Μέλος

Ζαχαράκης Μιχαήλ – Μέλος

Μυλωνίδης Ευθύμιος – Μέλος