Το Κέντρο Κοινωνικής Μέριμνας και Ανάπτυξης Δήμου Ακτίου Βόνιτσας είναι Νομικό Πρόσωπο Δημοσίου Δικαίου και απαρτίζεται από επταμελές Διοικητικό Συμβούλιο