Διοικητικό Συμβούλιο

 

 

Το Κέντρο Κοινωνικής Μέριμνας και Ανάπτυξης Δήμου Ακτίου Βόνιτσας είναι Νομικό Πρόσωπο Δημοσίου Δικαίου και απαρτίζεται από επταμελές Διοικητικό Συμβούλιο

 

 

ΠΑΝΤΕΛΗΣ ΑΠΟΣΤΟΛΑΚΗΣ

ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΟ ΠΡΟΕΔΡΟΥ

 

Παντελής Αποστολάκης – Πρόεδρος

Ξενοφώντας Καούρας – Αντιπρόεδρος

Προδρομίτης Σωτήριος – Μέλος

Τζεφριός Λεωνίδας – Μέλος

Τσιλιγιάννης Γεώργιος – Μέλος

Ζαχαράκης Μιχαήλ – Μέλος

Μυλωνίδης Ευθύμιος – Μέλος